คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์และทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข อ.ปาย

20120830155844oCeXT