ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย 

204 หมู่ที่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

tel.053-699210  fax.053-699392