พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง

18 มกราคม 2560 : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านน้ำปลามุง” ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน