ร่วมงาน “วันกองทัพไทย”

18 มกราคม 2561 : “18 มกราคม” วันรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” กษัตริย์นักรบไทย ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือเหล่าอริราชศัตรู รักษาประเทศไทยคงเอกราชมาถึงปัจจุบัน : ร่วมงาน “วันกองทัพไทย” ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7