เวทีเสวนาสาธารณะ ประเด็น “ปาย…เมืองในฝัน ของพวกเรา

16 มกราคม 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ประเด็น : ปาย…เมืองในฝัน ของพวกเรา” เพื่อรับรู้สถานการณ์ รับทราบปัญหา ร่วมหาสาเหตุ ผลกระทบ เพื่อร่วมวางเป้าหมายให้ “เมืองปายน่าอยู่ สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน”…โดยมีภาคส่วนราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ให้เกียรติเข้าร่วมพูดคุยกว่า 50 คน