ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

ข่าวสารเมืองปาย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 มกราคม 2560 : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านน้ำปลามุง” ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง
19 มกราคม 2560 : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านเมืองน้อย” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” กษัตริย์นักรบไท
18 มกราคม 2561 : “18 มกราคม” วันรำลึกถึงวีรชนผู้กล้า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” กษัตริย์นักรบไทย ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือเหล่าอริราชศัตรู รักษาประเทศไทยคงเอกราชมาถึงปัจจุบัน : ร่วมงาน “วันกองทัพไทย” ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
15 มกราคม 2561 : คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวและการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่อำเภอปาย : สสอ.ปาย / รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง
จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ประเด็น : ปาย…เมืองในฝัน ของพวกเรา”
16 มกราคม 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ประเด็น : ปาย…เมืองในฝัน ของพวกเรา” เพื่อรับรู้สถานการณ์ รับทราบปัญหา ร่วมหาสาเหตุ ผลกระทบ เพื่อร่วมวางเป้าหมายให้ “เมืองปายน่าอยู่ สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน”…โดยมีภาคส่วนราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ให้เกียรติเข้าร่วมพูดคุยกว่า 50 คน
 

เยี่ยมชม Gallery Sasook pai

Sorry, no posts were found.

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

ประชุม / อบรม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแผนและประเมินผล คร…

ขอเชิญอบรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด…

 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย